Villa Vintage - omítky hotovy!

09.01.2024

Villa Vintage má být dokončena již tento rok, tudíž stavební a řemeslné práce díky svižnému tempu mění podobu projektu každým dnem.

Venkovní podoba budovy už začíná mít téměř finální kontury, jelikož se dokončuje poslední vrstva fasády a i nadále pokračuje montáž šambrán. Interiéry se dohotovují hned v několika směrech – všechna patra mají již hotové omítky a ve společných prostorách jsou položené podlahy. V plánu je nyní broušení podlah, záklopy stropů a malby. Na konci měsíce by měly být zahájeny i zámečnické práce.